Informatie vanuit het Bestuur

Bijna "normaal"........

Het werd tijd, zo langzamerhand. Op de anderhalve meter na kunnen we weer zo goed als "normaal" op ons park terecht en tal van activiteiten, die we node hebben gemist, bloeien weer op. De kalender is goed gevuld en het leek ons goed een opsomming te geven van een aantal activiteiten. Lees verder bij lees meer.

 

Lees meer

Van de Bestuurstafel

Van de bestuurstafel:

            1.   LED verlichting

De nieuwe LED verlichting is inmiddels door Sportverlichting.com opgeleverd. Metingen van de oude-  en de nieuwe situatie hebben uitgewezen, dat we op alle banen ruim boven de KNLTB-norm zitten (conform de opdracht vanuit de ALV). Het kan natuurlijk zo zijn, dat er subjectieve belevingsverschillen zijn, want LED licht geeft nu eenmaal een ietwat andere beleving van het licht zoals we gewend waren. De bediening geschiedt vanuit de bekende schakelkast. Je treft 3 knoppen aan die simpelweg onbeperkt  "aan/uit" gedraaid kunnen worden. Er is geen vertraging meer. Chris, Hans en Leo, namens het bestuur ontzettend bedankt voor al het goede en het vele extra werk dat jullie verzet hebben! Super!

 

2.   Onderhoud met Wethouder Sportzaken Rob de Geest

Onlangs heeft een delegatie van het bestuur een prettig en constructief onderhoud gehad met de wethouder sportzaken van de gemeente Deventer. In grote lijnen is gesproken over visie, beleid, ambitie en toekomst. Concreet is gesproken over het sportief en maatschappelijk belang van TCC, de tennisnota 2020-2030 van de gemeente, gemeentelijke subsidies (van belang bij grote investeringen) en onderhoud/beheer om ons park (m.n. de beplanting). We hebben eerder al met de senior beleidsmaker sport gesproken en onze burgemeester, Ron König, heeft eind vorig jaar al een balletje padel geslagen! Het  bestuur vindt het belangrijk dat TCC bij de lokale politiek op de kaart staat en dat is goed  gelukt tot nu toe.

 

3. Tijdelijke commissie nieuwe banen

Metingen hebben uitgewezen dat, dankzij goed onderhoud, onze banen voorlopig nog wel even mee kunnen. Vervanging over enkele jaren kan echter aanstaande zijn. Gelet op de hoogte van de investering en gelet op het belang voor TCC heeft de ALV van november voorgesteld één afgevaardigde uit iedere commissie  in een tijdelijke "commissie nieuwe banen" zitting te laten nemen. Vroegtijdig voorsorteren maakt het mogelijk om een zorgvuldig en toekomstbestendig advies uit te kunnen brengen aan de ALV. De eerste aanzetten hiertoe zijn in gang  gezet: iedere commissie is verzocht een afgevaardigde te leveren, het bestuur heeft met de wethouder sportzaken het eerste gesprek gevoerd over subsidiëring en het bestuur heeft kaders geformuleerd op basis waarvan de commissie de komende tijd aan het werk kan. De commissie zal gevraagd worden de voortgang regelmatig te rapporteren aan de leden.

 

4.    ALV

Noteer alvast in je agenda: woensdag 8 april aanstaande om 20.00 uur ALV. Wees er bij, want er worden belangrijke besluiten genomen. De agenda volgt tijdig.

            Met vriendelijke sportgroet,

             Het bestuur

 

Verdeling van taken bestuursleden

De verdeling van taken onder de 4 bestuursleden is als volgt::

·         Henri Smit:

·         Beheer

·         ICT-commissie

·         Redactiecommissie

·         Externe relaties (DBO, KNLTB etc.)

·         Personele zaken (trainers, schoonmaak)

 

·         René te Lintum:

·         Kascommissie

·         Padelcommissie

·         Ledenadministratie

·         Contacten administratiekantoor Facts

·         Marije Jansen:

·         Sponsorcommissie

·         Toernooicommissie

·         Technische commissie

·         Carola Roelofs:

·         Jeugdcommissie

·         Bar.com

·         Activiteitencommissie