Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Tennisclub Colmschate, gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40650760. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
 2. lid wordt;
 3. via het contactformulier contact met ons opneemt;
 4. sponsor wordt;
 5. leverancier wordt.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. NAW gegevens;
 2. contactgegevens zoals e-mail adres en telefoonnummer;
 3. geboortedatum & geslacht;
 4. bankrekeningnummer;
 5. lidmaatschapsnummer (KNLTB nummer).

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. het lidmaatschap te effectueren;
 2. nieuwsbrieven te verzenden;
 3. contact met u op te nemen of te onderhouden.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Frans Koning via privacy@tccolmschate.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Tennisclub Colmschate.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. KNLTB t.b.v. bondsinschrijving.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

TPC gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij hebben Google Analytics zo geconfigureerd dat dit geen inbreuk maakt op je privacy. We hebben hiervoor de volgende zaken ingesteld:

 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
 • We delen in geen geval gegevens met Google
 • De gegevens worden anoniem verwerkt
 • We gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden zoals retargeting via social media of het Google Display Network

6. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

7. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

7.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen