Alcoholmisbruik en T&P Colmschate

Onlangs zijn wij als bestuur erop geattendeerd dat alcoholmisbruik, op of buiten ons park, ervoor kan zorgen dat onze licentie en aansprakelijkheidsverzekering worden afgenomen. Dit willen we uiteraard voorkomen. Doordat de bar wordt bemand door vrijwilligers vragen we aan een ieder om hier gepast mee om te gaan. Daarbij bestaat nog steeds de mogelijkheid om de online cursus van NOC*NSF te volgen over alcohol schenken als vrijwilliger. Deze cursus is hier te vinden. 

In het huishoudelijk reglement van T&P Colmschate is op dit moment geen paragraaf opgenomen over hoe het bestuur van T&P Colmschate omgaat met alcoholmisbruik. Dit willen we aanpassen. Het huishoudelijk reglement mag alleen aangepast worden na goedkeuring van de leden tijdens de ALV. 

Over Tennis Padel Colmschate Overzicht