Algemene Leden Vergadering 7 april 2021

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING Tennis & Padel Colmschate

Datum      : woensdag 7 april 2021

Aanvang  : 20.00 uur

Vanwege het Corona virus zal deze Algemene Ledenvergadering via een Webinar te volgen zijn.

LET OP: Volgens de statuten is de vergadering rechtsgeldig, onafhankelijk van het aantal aanwezige leden. In de vergadering kunnen belangrijke besluiten worden genomen.

Wees allen (online) aanwezig!

De uitnodigingslink en de agenda voor de ALV volgen uiterlijk een week voor de ALV

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Marije Jansen

Bestuurssecretaris