Opzeggen lidmaatschap

Een lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Opzeggen kan uiterlijk 1 december van het lopende jaar. Een lidmaatschap geldt altijd voor een heel jaar.

Bij jeugdleden is het mogelijk om ook per 1 juli op te zeggen. Dit houdt in dat de opzegging uiterlijk 1 juni bij de ledenadministratie binnen moet zijn.

 Mondelinge opzeggingen via de trainers, bestuurs- en/of commissieleden, etc. worden niet geaccepteerd. 

Opzeggen gaat altijd via een mail naar de ledenadministratie, ledenadministratie@tennispadelcolmschate.nl