Lid worden bij T&P Colmschate

T&P COLMSCHATE EEN VERENIGING VOOR EN DOOR LEDEN


“Een tennispark in het groen verscholen, temidden van nieuwbouw, doch volledig uit het zicht. Alleen de hoge masten, als zilveren palen, geven aan dat T&P Colmschate hier ligt.”

Welkom bij tennis en padelclub Colmschate,

Een vereniging opgericht in 1986, destijds door vrijwilligers en nog steeds is T&P Colmschate een vereniging voor en door leden.

Tennis staat voorop, maar er wordt ook voor de nodige ontspanning gezorgd.

Algemene informatie

T&P Colmschate beschikt over 7 verlichte banen, met kunstgras als ondergrond en een padelbaan. Hierdoor kan zowel in de winter als in de zomer gespeeld worden, maar indien het gevroren heeft en de dooi zet zich in dan mogen de banen niet betreden worden. Dit zal aangegeven worden op het park, de website en de app. 

KNLTB pas

Ieder lid van TPC is automatisch lid van de KNLTB. Hierdoor krijg je als lid ook automatisch een KNLTBpas. Deze pas heeft u in meerdere gevallen nodig. Algemeen om competitie of open toernooien te spelen. Bij TPC heeft u de pas extra nodig. Met de pas kunt u banen afhangen voor het tennissen, het toegangshek openen en het clubgebouw openen.

Tossen tennis

Voor nieuwe of net beginnende leden wordt iedere woensdagavond voor tennis en iedere donderdagavond voor padel een tossavond georganiseerd. Pasjes worden geschud en nieuwe stellen worden gevormd. Hierdoor komt u snel in aanraking met andere nieuwe leden en de sport. Het is vrij om hier aan deel te nemen. Opgeven hoeft niet. Iedere woensdag/donderdag wordt gekeken naar de opkomst en dan het aantal banen bepaald waarop getosst gaat worden. Op deze avond is het niet mogelijk vrij te tennissen/padellen.

Tevens wordt regelmatig een jeugdtoss georganiseerd. Deze vindt plaats op een doordeweekse middag. De exacte speeldata wordt bekend gemaakt op de club, via de website of via de trainers.

Tennistoernooien

Bij T&PC worden het hele jaar door toernooien georganiseerd voor zowel senioren als junioren. De kalender kan per jaar verschillen. Een aantal toernooien zijn gesloten. Dit houdt in dat ze alleen voor leden van T&PC bespeelbaar zijn. Daarnaast zijn een aantal open toernooien, die zijn toegankelijk voor iedereen die lid is van de KNLTB. De toernooien worden georganiseerd door de toernooicommissie.

Tenniscompetities

Ook competities zijn onderdeel van de kalender van T&PC. Ieder voorjaar en ieder najaar wordt een 7 wekelijkse competitie gespeeld in teams die bestaat uit leden van T&PC. Deze competities zijn onderdeel van de KNLTB kalender en worden georganiseerd door de technische commissie. Ook de competities zijn voor senior en jeugdleden.

Algemene ledenvergadering

Twee keer per jaar wordt een algemene vergadering georganiseerd. In het voorjaar en in het najaar. Tijdens deze vergadering, die geleid wordt door het bestuur, wordt openheid van zaken gegeven en worden vraagstukken voorgelegd aan de leden. Tevens worden beslissingen genomen die alle leden aangaan. Deze beslissingen worden dan ook genomen door de leden die aanwezig zijn bij de algemene ledenvergadering. Een tweetal weken voor de algemene ledenvergadering ontvangt u een uitnodiging met de exacte datum en agenda. Bij T&PC is de inspraak van leden van belang.

 Speeltijden

De banen zijn iedere dag geopend. De uren waarop gespeeld kan worden zijn verschillend voor ieder lid type. Het afhangsysteem houdt hier rekening mee en geeft vanzelf aan als iets niet kan. Hieronder de speeltijden voor een seniorlid.

Datum Dag Uren
01-01 / 31-12 Maandag 09:00 - 23:00
01-01 / 31-12 Dinsdag 09:00 - 23:00
01-01 / 31-12 Woensdag 09:00 - 23:00
01-01 / 31-12 Donderdag 09:00 - 23:00
01-01 / 31-12 Vrijdag 09:00 - 23:00
01-01 / 31-12 Zaterdag 09:00 - 18:00
01-01 / 31-12 Zondag 09:00 - 18:00

Voor dagleden zijn de banen toegankelijk op maandag t/m vrijdag van 09:00 - 18:00.

Voor jeugdleden zijn de banen iedere dag toegankelijk van 09:00 - 20:00 of op zaterdag en zondag t /m 18:00.

Een lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan uiterlijk 1 december van het lopende jaar. Een lidmaatschap geldt altijd voor een heel jaar. Bij jeugdleden is het mogelijk om ook per 1 juli op te zeggen. Dit houdt in dat de opzegging uiterlijk 1 juni bij de ledenadministratie binnen moet zijn. Opzeggen gaat altijd via een mail naar de ledenadministratie.

Vrijwilligersdienst

Zoals de titel aangeeft is T&PC een club die draaiende wordt gehouden door vrijwilligers. De gezamenlijke inzet van de leden zorgt ervoor dat de club schoon blijft, de bar bezet is en het park er zo netjes bij ligt. Dit verwachten wij van ieder seniorlid. Als u als ouder een jeugdlid opgeeft kan het voorkomen dat wij regelmatig de hulp nodig hebben van ouders. Bijvoorbeeld bij het jeugdtoss, jeugdtoernooi of jeugdcompetitie. Denk aan een bardienst draaien of rijden bij een uitwedstrijd.

Als seniorlid zijn er drie mogelijkheden: 

- Bardienst draaien. Het inschrijven van de bardienst gebeurt digitaal via de website. Bij het inschrijven is het mogelijk om een datum te kiezen. Dit is altijd een dagdeel afhankelijk van de dag. Ieder kwartaal wordt de planner opnieuw open gezet. Afhankelijk van het aantal leden dat bardienst draait moet een aantal punten worden behaald. Het kan voorkomen dat in het eerste kwartaal één keer  bardienst genoeg is en het tweede kwartaal twee keer. Het systeem houdt hier rekening mee en geeft dit aan.
- Commissiewerk verrichten. Het is tevens mogelijk om aan te sluiten bij een commissie. Binnen T&PC zijn verschillende commissies actief om verschillende evenmenten te organiseren:

  • Jeugdcommissie. Organiseert de toernooien en competities voor de juniorleden.
  • Toernooicommissie. Organiseert de toernooien voor de seniorleden.
  • Technische commissie. Organiseert de competities voor de seniorleden.
  • ICT commissie. Zorgt voor het draaiende houden van bestaande ICT gerelateerde systemen.
  • PR commissie. Is verantwoordelijk voor sponsoring en sponsormogelijkheden voor T&P.
  • Redactie. Zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen T&PC.
  • Bar- en ontspanningscommissie. Zorgt voor de mogelijkheden van een juiste barbezetting en een hapje en drankje tijdens evenementen.
  • Beheer commissie. Deze commissie zorgt ervoor dat ons park er altijd netjes bij ligt. Tevens het onderhoudt aan de banen en het clubgebouw is handen van deze commissie.
  • Activiteitencommissie. Naast de bestaande tennisactiviteiten worden er ook nevenactiviteiten georganiseerd. Deze commissie organiseert deze nevenactiviteiten. 

Tennis of Padel lessen

Nog nooit getennist of gepadeld? Geen probleem. Bij ons is het mogelijk om lessen te volgen. De avonden en uren kunnen verschillen. In goed overleg met de trainers wordt u op het moment ingedeeld dat het u uitkomt. 

Als u wilt weten of tennis of padel iets voor u is of voor uw kind is het mogelijk om een keer een proefles te volgen. Om dit aan te vragen kunt u een mail sturen naar de ledenadministratie

Inschrijven

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u na het lezen van bovenstaand verhaal enorm enthousiast bent geworden. Inschrijven kunt u door bovenin op 'inschrijfformulier' te klikken of deze link te volgen. Via beide wegen komt u bij hetzelfde inschrijfformulier terecht. In het inschrijfformulier staat een verplichting dat u het parkreglement heeft gelezen. Deze kunt u hier lezen.

Graag zien we u terug op onze tennisbanen.

Lid worden Overzicht